STAVEBNĚ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Ing. Jitka Dupalová - stavebně inženýrská činnost

398 31 Čížová 126
+420739047086
jitka@dupal.eu

Stavebně-inženýrská činnost  

  • stavební dozor investora
  • rozpočty staveb
  • technické studie
  • pasporty
  • projekty stavebních konstrukcí

Ceník prací

U stanovení ceny za stavebně-inženýrskou činnost se vychází z projektové ceny díla bez DPH, z pravidel sazebníku UNIKA, z typu a technických parametrů stavby.

Každá stavba je originál. Cena za stavebně-inženýrskou činnost je kalkulována na jednotlivý projekt podle rozsahu požadovaných služeb:

  • technický dozor investora a kontrola financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr prostavěnosti, prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více-a méněprací) cca 1,5 - 3,5 % z rozpočtu stavby
  • zpracování projektové dokumentace dle rozsahu stavby a stupně podrobnosti
  • zajištění podkladů pro vyřízení stavebního povolení (územního souhlasu) dle rozsahu stavby a stupně podrobnosti
  • zpracování výkazu výměr, ocenění staveb, rozpočty staveb dle dle složitosti, časové náročnosti a finančním objemu zakázky
  • hodinová sazba v rozmezí 450,- Kč až 600,- Kč, dle složitosti a časové náročnosti dané zakázky.

Výše uvedené sazby a ceny jsou orientační, na konkrétní zakázku se stanovuje cena inviduálně dle objemu a časové náročnosti. Veškeré režie, cestovní náklady a ostatní náklady jsou pak započítané v ceně.