STAVEBNĚ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Ing. Jitka Dupalová - stavebně inženýrská činnost

398 31 Čížová 126
+420739047086
jitka@dupal.eu

Stavebně-inženýrská činnost  

  • rozpočty staveb v systému ÚRS KROS
  • odborný odhad ceny stavby v systému KUBIX
  • pasporty staveb
  • projekty stavebních konstrukcí
  • stavební dozor investora

Ceník prací

U stanovení ceny za stavebně-inženýrskou činnost se vychází z projektové ceny díla bez DPH, z pravidel sazebníku ÚRS, z typu a technických parametrů stavby.

Každá stavba je originál. Cena za stavebně-inženýrskou činnost je kalkulována na jednotlivý projekt podle rozsahu požadovaných služeb:

  • technický dozor investora a kontrola financování stavby (kontrola jednotkových cen v rozpočtu stavby, kontrola výměr prostavěnosti, prostavěnosti dle rozpočtu, kontrola více-a méněprací) cca 2 - 3,5 % z rozpočtu stavby
  • zpracování projektové dokumentace dle rozsahu stavby a stupně podrobnosti
  • zajištění podkladů pro vyřízení stavebního povolení (územního souhlasu) dle rozsahu stavby a stupně podrobnosti
  • zpracování výkazu výměr, ocenění staveb, rozpočty staveb dle dle složitosti, časové náročnosti a finančním objemu zakázky
  • hodinová sazba 600,- Kč

Výše uvedené sazby a ceny jsou orientační, na konkrétní zakázku se stanovuje cena inviduálně dle objemu a časové náročnosti.