STAVEBNĚ - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Ing. Jitka Dupalová - stavebně inženýrská činnost

398 31 Čížová 126
+420739047086
jitka@dupal.eu

Reference

-stavebně-inženýrská činnost 2009-2021

-projektování dopravních staveb(lesní cesty, polní cesty, cyklostezky, chodníky, rekonstrukce místních komunikací)

-technický dozor na stavbách pro obce a soukromé osoby 2009-2021

-rozpočty staveb pro stavební firmy, obce, projektanty 2009-2021

-projekty a technické studie pro obce, firmy i soukromé osoby 2009-2021

-návrhy ČOV, LT, ORL a dalších stavebních prvků v rámci zastoupení firmy Benefit stavební prvky Opava 2013-2014

-rekonstrukce a opravy stavebních objektů pro NP Šumava a soukromé osoby 2009-2013

-pasporty studní a vodních ploch SOB 2011-2012

-studie sakrálních staveb SOB 2011

-studie vodních ploch SOB 2011

-návrhy čistíren odpadních vod (ČOV) SOB 2010

-studie proveditelnosti odkanalizování  a zasíťování SOBlatenska 2010